Roddels

Friends whispering secret to shocked brunetteNegativiteiten, escapades, affaires, roddels en alles wat er maar in de roddel-pers of in het nieuws wordt gebracht. Waarom zijn mensen zo geinteresseerd in wat we vooral schrijven over de fouten of negatieve daden van beroemde of bekende mensen ? Hetzelfde geldt in je eigen prive kring. Op feestjes en samenzijn worden ook zulke nieuwtjes verteld waarbij we mensen soms letterlijk de grond inboren omdat ze in onze ogen verkeerd bezig zijn. Waarom voedt dit schijnbaar ? Als mensen negatieve zaken over anderen vertellen dan zijn ze het kwijt, dat voelt heerlijk. Schijnbaar trekt het anderen weer aan die willen luisteren en alles willen weten. Niets is fijner als iemand die verkeerde dingen doet en dat je dat mag aanhoren. Dat houd ons eigenlijk weer scherp hoe het niet moet.
Eigenlijk uiten we onze irritatie, boosheid en andere negatieve gevoelens maar niet met degene waarover het gaat, dus kunnen we vrijuit ons gang gaan. Het lucht aan de ene kant op. Aan de andere kant is roddelen niets anders dan lucht. Het gaat om mensen die anderen niet of nauwelijks kennen of misschien wel als beroemdheid. Roddelen is ook aandacht trekken en door over anderen te praten, praat je niet over jezelf. Je hoeft dus niet jezelf bloot te stellen of beter gezegd je eigen fouten en zwakheden. Je verdoezelt dus jezelf.
Enerzijds maakt het ons bewust van wat anderen er van vinden, wat hun normen en waarden zijn. Of dit allemaal terecht is dat is iets wat je zelf moet bepalen en vinden. Niet ieder waarden hoeft de jouwe te zijn. Het kan dus aan de ene kant je overtuigingen bezorgen die niet de jouwe zijn.
Verkeerd praten over anderen schept ook een soort groepsgevoel. Op deze manier worden mensen bij elkaar betrokken omdat er iets in vertrouwen wordt verteld en zo ontstaan er vriendschappen omdat het vertrouwen wordt gedeeld.
En verder is het ook grappig en stuk vermaak om over de fouten van anderen te horen praten.

Teveel roddelen over een bepaald persoon in je nabije omgeving heeft ook vervelende consequenties. Mensen kunnen hierdoor buitengesloten raken omdat mensen de negatieve verhalen als waarheid oppakken en hierdoor de ander gaan negeren of geen banden mee aan gaan.
Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die niet echt meegaan in het roddelen en bewust afstand van nemen.
Vaak zijn het dezelfden die roddelen en de negativiteit verspreiden en worden in de regel als onbetrouwbaar bestempeld en vaak hebben deze mensen het ook niet door.

Als er geroddeld wordt wordt dan bewust van wat de bedoeling er van is. Als je het aanspreekt kijk naar jezelf waarom. Vaak herkennen wij onze eigen zwakke punten. Wees bewust dat roddelen over iemand anders degene niets helpt. Degene die roddelt geeft zijn eigen frustaties/irritaties of zelfs jaloezie bloot en mag daar aan werken in plaats het te spiegelen met de ander. Het is ook goed om die persoon daarop aan te spreken wat hem/haar er toe brengt om te roddelen. Vaak zijn ze er niet bewust van. Maak er ook niet teveel werk van want vaak wordt je dan ook genegeerd om eigenlijk aan te geven dat degene die roddelt zelf ergens mee zit zonder daarvan werk te maken.

Er wordt heel veel geroddeld. Kijk maar naar de televisie, internet en al die roddelbladen waar diverse “fouten” zelfs geinsinueerd worden, terwijl er niets aan de hand is. En dat allemaal om een primeur te hebben om lezers en kijkers aan te blijven trekken en deze geven we het weer door aan anderen en hoe worden er letterlijk negatieve verhalen in stand gehouden. In deze hele industrie gaat heel veel geld in om en het probleem wat hierbij is dat ze het in stand willen houden en wordt er van alles uit de kast gehaald om dit te blijven doen. De verhalen gaan soms nergens meer over en wat interesseert het mij dat iemand het met iemand anders doet ??? Ik kan er gelukkig afstand van nemen omdat het mij niet voedt, het is gebakken lucht en heeft mijn interesse absoluut niet. Ik verbaas mij dat mensen daar een dagtaak aan hebben of zelfs het willen lezen.
Als je bewust bent en bewuster leeft zal dit ook jou allemaal voorbij gaan. En wees gerust, je zult niets missen en ook niets wijzer van worden. En het scheelt je tijd en geld.
Vertel over positieve zaken en positieve mensen en je zal die mensen om je heen hebben die daar wel naar willen luisteren en ook dat waarderen. Roddelen voedt niet en als je daar eenmaal aan begint, dan is het einde zoek. Je trekt de verkeerde mensen aan en die mensen willen alleen maar meer en meer horen en dat zal je op den duur opbreken. En waarom ? Omdat roddelen niet voedt, men krijgt er niet genoeg van.

De waarde van geld

geld

Geld is een wettig betaalmiddel die iedereen gebruikt in welke vorm maar ook. Zonder geld kan men niet leven of je moet echt daar heel veel moeite voor doen wil je het zonder doen. Er zijn wel enkelen die het geprobeerd hebben en het ook doen maar dan moet je wel heel veel laten en eigen manier van leven opbouwen buiten de maatschappij.
In onze maatschappij is geld een middel om datgene op te bouwen wat je wilt.
Geld is ook middel om je te belonen voor je diensten, je krijgt salaris als je werkt of je hebt een dienst geleverd. Ook als je iemand iets gunt kan je geld geven, bijvoorbeeld voor een verjaardag, of als je geslaagd bent, of zomaar.
Geld is pas iets waard als iedereen het accepteert en het gebruikt. De overheid verplicht ons om geld te gebruiken als wettig betaalmiddel en ook de maatschappij heeft dit volledig omarmt. Zonder geld zal je buiten de boot vallen en kan je van veel diensten geen gebruik maken omdat iedereen geld van je wilt hebben.
De mate van de beschikbaarheid van geld is verschillend. Je hebt arme mensen die geen geld hebben om voedsel te kopen en je hebt rijke mensen die zoveel geld hebben dat ze niet uit kunnen geven in een mensenleven. Een groot deel heeft een modaal inkomen en kan zich ermee redden en wat plezier in het leven hebben en hebben geen tekort aan voedsel. Omgaan met geld is een proces die je moet leren. Als je van huis uit niet geleerd hebt om met geld om te gaan dan dreig je in de schulden te komen. Schuld is status dat je teveel geld hebt uitgeven dan je eigenlijk hebt of dat je van meer diensten gebruik hebt gemaakt waarvoor je niet genoeg geld ter beschikking hebt. Geld laat je dus een bewuste keuze doen waaraan je het uitgeeft. Daarbij maak je gebruik van je verstand en ga je zaken afwegen. Dat afwegen is gebaseerd op eigen behoeftes en wat je opgelegd is. Je vaste lasten en hypotheek zal je altijd moeten betalen ook al wil je het niet.
Het geld wat overblijft mag je besteden zoals je zelf wil. Heb je een gezin dan is de keuze beperkt tot de groepskeuze en hou je rekening met anderen. Ben je vrijgezel dan heb je meer vrijheid om te besteden maar ook met het gevaar dat je niet met anderen rekening hoeft te houden en hierdoor meer uitgeeft.
Gevoelsmatig geef je zelf geld waarde. Voor de ene persoon heeft geld meer waarde dan de ander. Als de ene persoon het makkelijk kan missen dan betekent dat die ander veel minder materialistische behoeftes heeft dan de ander.
Er zijn ook personen die geld niet kunnen loslaten, ook al hebben ze genoeg. Dan zijn ze overdreven zuinig en zijn ze bang om geld uit te geven. Ze houden dan zoveel van hun geld dat het hierdoor een soort obsessie is geworden.
Geld is macht. Tenminste dan denken heel veel rijken. Want met veel geld kan je veel bereiken en veel doen. Dat is ten dele ook waar, omdat veel mensen voor geld veel willen doen. Hoe hoger de prijs hoe meer je kan bereiken.
Voor een vermogend persoon heeft geld pas waarde als het veel kost. Doordat we niet meer echt de waarde van geld beseffen wordt ook onze kijk op geld anders. We worden slordiger en minder bewuster van waarde. Iets heeft pas waarde als je daar echt waarde aan hecht en daar ook belang in hebt en bewuster van bent. Dan ga je ook anders met geld om. Veel geld is eigenlijk ook verspilling. Het haalt de evenwicht uit het systeem waardoor er geen harmonie meer is en ongelijkheid optreedt met alle gevolgen van dien.
Onze economie is gebaseerd op die ongelijkheid en probeert dat met diverse manieren weer gelijk te krijgen maar het zal alleen maar constant in beweging blijven totdat we uiteindelijk beseffen waar het echt om gaat.
Een volmaakte samenleving is een samenleving waar iedereen voldoende heeft en niets meer dan dat. Daar zijn ook de waarden en normen gelijk en bestaat er geen ongelijkheid tussen de mensen. Dat is een utopie wat we nog lang niet hebben bereikt of zullen bereiken.
Tegenwoordig als ik geld heb ga ik nu bewuster mee om als toen. Ik hou nu rekening mee met onverwachte uitgaven. Het was wel anders geweest, maar dat is geleerd door mijn ouders die ook niet echt met geld om konden gaan.
Geld is ook een leerproces wat je moet leren als mens. Kijk zelf heel bewust wat geld met je doet. Veel mensen zijn zo verbonden met geld dat het hun leven beheerst. Ze maken zich zorgen over rekeningen die betaald moeten worden en over wat er binnenkomt. Het is belangrijk om je daar van los te kunnen komen omdat het een last vormt voor je eigen welzijn. Geld maakt niet gelukkig en dat klopt nog steeds. Ook al ben je heel vermogend en rijk, je bent pas rijk als je bewust bent van je eigen geluk diep in je zelf. Veel rijken zijn daarom ook niet gelukkig en spenderen hun geld aan nietszeggende feestjes of dure zaken om hun leegte te proberen te vullen. Je kan beter met minder geld gelukkig zijn. Voor iedereen is het een les en zo leer je datgene wat je echt waardeert op zijn waarde te schatten en daar ook feeling aan te geven.

De makkelijkste weg

easyway

De mens houd van gemak is en zeker de westerse mens is heel gemakzuchtig. We willen alleen de moeite nemen als het echt waard is maar als het anders kan dan willen we toch de makkelijkste manier kiezen, zolang het ons tijd scheelt en geen moeite kost. Deze gemakzucht is natuurlijk niet goed en heeft best invloed hoe we zijn en hoe we in het leven staan. Niets komt voor niets en gelukkig heeft de spiritualiteit zijn eigen wetten en regels.
Als we ergens moeite voor willen doen, dan komen we in beweging, nemen we de tijd ervoor en willen we luisteren. Vaak doen we het omdat we de beloning al weten. Is de beloning de moeite waard dan gaan we ervoor. Weten we de beloning niet of is het maar heel karig, dan gaan we de moeite niet nemen.
Als mensen zo in hun leven staan, dan maken ze zich druk om kleinigheden of zaken die in mijn ogen niet de moeite waard zijn. Het leidt tot materialisme, de waarden van het leven niet inzien en je niet goed ontwikkelen.
Als je ergens naar toe moet gaan, dan pak ik de fiets en slechts bij hoge uitzondering het openbaar vervoer als het echt niet anders kan. De meesten pakken de auto en zelfs bij mooi weer doen ze het. Als de eerste regen valt of er dreigt regen dan is het drukker op de weg met auto’s en zie je weinig fietsers.
Als healer heb je te maken met mensen die graag geholpen willen worden van hun klachten en die niet willen inzien dat ze verder of dieper mogen kijken naar de achtergrond van hun klachten. De meesten willen niet zover gaan en willen alleen een pleister op de wond. Een oefening meegeven of vragen of ze willen mediteren wordt alleen maar aangenomen maar moeite nemen, dat zullen ze toch niet doen. Als je ernaar vraagt dan blijkt dat ze het zogenaamd niet kunnen of niets ervaren. Puur omdat ze daar geen beloning daar tegenover zien en niet beseffen dat ze het voor hunzelf doen. Het geloof en vertrouwen ontbreekt echter. Men wil bewijs zien dat het werkt.
Deel van ons bewustwording is ook vertrouwen op de beloning die in het verschiet ligt als je aan jezelf werkt. Je komt pas vooruit als je openstaat en durft verder te kijken en durft te ontwikkelen. Dit betekent verandering in jezelf en hoe jij kijkt naar jezelf, naar anderen en hoe je bewust durft te worden. Dat betekent ook dat je met minder genoegen moet nemen, de tijd voor jezelf moet nemen, naar jezelf mag luisteren en ook de juiste waardes in je leven mag invullen.
Veel mensen zijn tevreden met het leven wat ze leiden. Als ik dat zie dan vraag ik me af, missen jullie niets in dit leven ?
Ze zijn puur bezig met het hedendaagse leven, ontbijten, werken, avondeten, tv-kijken en slapen. In de vrije dagen hun hobbies/uitgaan/vakantie vieren naast familiebezoek. Een beetje spiritueel zijn of tijd voor eigen bewustwording zal je daar niet aantreffen.
Zelf zou ik zeggen dat ze daar nog niet aan toe zijn en pas in een volgend leven daar aan toe komen. Jonge zielen zijn het. Maar een deel heeft het ook vanaf thuis meegekregen met de opvoeding. Vroeg of laat zal men ontwaken, vaak door gebeurtenissen in het leven.
Niet iedereen volgt de makkelijkste weg in dit leven. Door omstandigheden, eigen lessen en ervaringen zijn er ook genoeg mensen die een moeilijk leven leiden en al gelukkig zijn als ze een beetje positiviteit of geluk ervaren. Door deze moeilijke lessen weten ze dat kleine beetje wel te waarderen en willen er moeite voor doen om ervan af te komen. Dat geldt niet voor iedereen want er zijn ook genoeg die het niet willen doen en het kopje erbij laten hangen, net zolang ze uiteindelijk bewust van worden dat niets vanzelf gaat en dat ze aan het werk moeten.
De uiteindelijke beloning van dit leven zullen we pas ervaren als we weer overgaan naar het kosmische leven in de hemelsferen. Hebben we ons best gedaan of niet ? Dat is vertrouwen hebben. Want niemand kan die beloning daar in de kosmos van te voren zien en voor iedereen heeft de kosmos een verrassing in petto.
Mijn advies luidt dan ook : doe je best in dit leven en maak er wat van. Dan hoef je later geen spijt te hebben dat je er niets aan gedaan hebt. Het kost je alleen maar tijd en moeite en je verliest er niets mee.

Moeder Aarde

aarde2

Allemaal leven we op de aarde. Spiritueel noemen we de aarde, Moeder Aarde. Al eeuwenlang heeft dit hemellichaam ons gedragen in alle reincarnaties vanaf onze eerste aardse bestaan. Zo oud is Moeder Aarde. Het fysieke leeftijd van de aarde bedraagt volgens veel wetenschappelijke bronnen rond de 4,6 miljard jaar. Het is helaas moeilijk te bepalen omdat de aarde eerst een gasvorm had, welke langzaam maar zeker afkoelde van vloeibaar tot deels vast. De aardkorst is een harde korst maar daaronder is de aarde nog steeds vloeibaar met een hete kern. Het gehele proces van de vorming van de aarde heeft lang geduurd voordat het uiteindelijk geschikt was voor leven.
De aarde staat eigenlijk voor onze fysieke vorm, de vorm die je kan vastpakken. Het spirituele deel in ons zelf komt vanuit de kosmos. Je kan dus zeggen dat Moeder Aarde zorg draagt dat onze ziel kan reincarneren in een vaste fysieke vorm. Moeder Aarde leeft, tenminste als je het spiritueel bedoeld. Het krachtige spirituele wezen wat voor Moeder Aarde staat, is bijzonder krachtig en vangt al onze klappen op.
Veel mensen leven op aarde en geven weinig blijk en bewustzijn over het feit dat we op de aarde leven en er best goed voor mogen zorgen. Niets komt voor niets. Liefde geven is het minst wat we nog kunnen doen.
Bewust leven is ook een belangrijk onderdeel waar we bewust van mogen zijn dat we ook iets voor de aarde terug mogen doen. Milieu vervuiling, afval, de grond vervuilen door chemicaliën, de natuur vernietigen, etc. Alles wat Moeder Aarde vertegenwoordigt of vorm geeft wordt door de mensheid aangetast. Moeder Aarde levert ons heel veel om te bestaan. Alle grondstoffen, alle gewassen, water, de natuur en al het leven, eigenlijk alles wat we gebruiken komt voort uit Moeder Aarde.
Behalve haar fysieke vermogen is Moeder Aarde ook datgene wat alle negatieve energie wat wij veroorzaken oppakt en langzaam verwerkt. De mensheid is nauwelijks bewust van onze gevolgen van negativiteit die wij veroorzaken. Oorlogen, geweld, verdriet en alle ellende die wij als mensen voortbrengen wordt in de energie vorm grotendeels door Moeder Aarde geabsorbeerd. Eigenlijk zijn we als mens heel ondankbaar naar Moeder Aarde toe. Mensen die met aarde healingen bezig zijn en mensen die bewuster met de natuur en de aarde omgaan zorgen voor Moeder Aarde. Moeder Aarde kan het niet alleen af en kan best hulp gebruiken. We beseffen niet dat Moeder Aarde ons fysieke thuis is en dat we daar zorg voor mogen dragen. Datgene wat wij veroorzaken zal altijd gevolgen hebben en niets anders zal dat vanzelf oplossen.
Veel negativiteit die wij veroorzaken zal door Moeder Aarde opgepakt worden maar als dat niet goed verloopt dan zal de aarde dat ook laten merken. Veel natuurrampen dragen energetisch gezien ook de negatieve energie die de mensheid veroorzaakt heeft.
Belangrijk voor elk mens is dat goed geaard bent. Met een goede aarding ben je op alle niveau’s verbonden met Moeder Aarde. Dat is energetisch belangrijk omdat je dan goed in je vel zit en je kan je je negatieve belasting makkelijker kwijt aan Moeder Aarde.
Als je healingen doet met Moeder Aarde zal je ook haar kracht voelen en ervaren. Het reageert op onze healingen en doet haar onvoorwaardelijke werk. Volgens velen heeft Moeder Aarde ook een eigen trillingsniveau die we de Schumann resonantie noemen. Deze energie trilling zou goed voor ons zijn als we daarop afstemmen.
De oudere godsdiensten of zoals de oudere volkeren zich spiritueel vertegenwoordigen hadden een speciale band met Moeder Aarde. De mensheid van toen was heel bewust bezig met de natuur en kende zijn signalen. Moeder Aarde werd speciaal geeerd en verafgodt in verschillende vorm. Misschien flauwekul zou je zeggen, maar zij beseften al heel goed dat de aarde iets speciaals was, dat je niet kon negeren. Zoveel kracht was het dat het wel een godin kon zijn.
Moeder Aarde maakt deel uit van ons zonnestelsel. Het gehele proces waarin alle planeten draait is in miljarden jaren langzaam vorm gegeven totdat het een bepaalde harmonie bereikte waardoor leven ook mogelijk was. Moeder Aarde zal nog vele jaren bestaan totdat ze haar rol heeft vervult. De mensheid zal dan misschien al lang niet meer bestaan en in een ander vorm voortleven.
Wees bewust van het leven, van Moeder Aarde en alle fysieke mogelijkheden die ze biedt. Het is zo bijzonder dat het er is en wat het allemaal voor ons doet. Sta stil bij het feit wat jij voor de aarde kan betekenen en hoe ga jij er mee om ?
Iets om over na te denken en mogelijk dat je diepe respect krijgt voor datgene wat Moeder Aarde voor ons is.

Het verleden en nu

historie

Spiritualiteit zoals we het nu kennen bestaat eigenlijk nog niet zo lang. In de jaren vanaf 1978 begon eigenlijk in Nederland het radio programma Het Zwarte Gat met diverse onderwerpen op paranormaal gebied en op TV kennen we Tineke’s wonderlijke wereld waardoor Nederland langzaam maar zeker bekend raakte met helderziendes, mediums, healers, etc. Het blad Paravisie ging in 1986 van start en in 1984 werd Reiki voor het eerst in Nederland geintroduceerd vanuit Canada. Met de opmars van internet werd meer informatie en kennis met elkaar gedeeld en kwamen contacten nu sneller van de grond en kwam er ook meer openheid in de materie. In Nederland is het in die jaren snel gegaan. Steeds meer mensen werden bewuster gemaakt en er kwamen diverse workshops van de grond. Er werden nieuwe healingen ontdekt en geintroduceerd, er kwamen paranormaal beurzen, er werden steeds meer spirituele boeken uitgebracht en tegenwoordig houden zich veel mensen er mee bezig. Als je naar Nederland kijkt en dan op bedoel ik dus naar Nederlandse websites, dan zie je dat er heel veel sites daarover gaan. Er is veel informatie te vinden maar helaas ook veel onzin.
Spiritualiteit bestaat eigenlijk al vanaf het begin van de mensheid toen het bezig was zijn bewustzijn te ontwikkelen. De eerste holenbewoners waren al onder de indruk van de natuur krachten en de mensheid zocht daarachter naar een antwoord door middel van het creeren van goden. Ergens was er onbewust een gevoel dat we niet alleen staan en dat we ergens vandaan kwamen. De mens van toen zocht antwoorden en verklaringen van zijn bestaan maar was nog niet in staat hier een heldere antwoord voor te verzinnen.
Veel volkeren hadden hun eigen invulling van hun spiritualiteit door middel van natuurgoden en later werden het goden die een bepaald deel van hun maatschappelijk leven invulde. De verhalen uit de bijbel en andere heilige boeken zijn deels gebaseerd op de oude kennis en weer aangevuld met actuele ervaringen en doorgegeven antwoorden.
De mens zocht invulling van zijn behoefte naar spiritualiteit en het heeft dat op diverse manieren gedaan. Niet altijd had het zijn kracht en potentie en werd er ook veel misbruik van deze spiritualiteit gedaan. Ego en machtsmisbruik was altijd aanwezig en spiritualiteit kon in die tijd niet altijd een volledige vervanging zijn van al onze behoeftes. Spiritualiteit moest de mens bewuster maken maar niet iedereen vulde het op de juiste manier in. De regels uit de bijbel zijn in principe nog lang niet zo slecht als men dacht, maar de ontwikkeling van de mens is in de tijd steeds sneller gegaan en dat resulteerde dat men steeds zocht naar nieuwe antwoorden, nieuwe kennis en nieuwe inzichten. Dit resulteerde weer in botsingen over geloof, kennis en ook macht. Dit proces van bewustwording zie je elke keer terugkomen in de geschiedenis. De oorlogen, geweld, greep naar de macht, opstanden en revoluties zijn allemaal stormachtige ontwikkelingen van de mensheid om te vechten voor zijn bestaan maar ook voor zijn spirituele bewustwording. Het hoort helaas erbij want de mens heeft zelf een instinctieve manier van overlevingskracht in zich wat hem siert en wat afkomstig is uit zijn verleden. Daarachter schuilt een bewustzijn dat in de loop der tijd moest groeien en uiteindelijk het instinctieve in de mens kan beheersen.
Als je terugkijkt in het korte geschiedenis van de mens zoals we nu kennen hebben we toch in vrij korte tijd heel veel gedaan en opgebouwd. Voorlopig zijn we er nog niet. De groep spirituele mensen zoals we nu kennen is nog steeds een minderheid en het zal nog even duren voordat de meerderheid overstag gaat. Dit zal in verschillende fases gebeuren zoals je ook ziet in de geschiedenis.
Bewustwording gaat niet zonder strijd en er zal altijd strijd zijn omdat we elke keer geconfronteerd worden met ons verleden, hoe we als mens zijn, wat we hebben ervaren in negatieve zin en elke keer moeten we de strijd aangaan om ons los te koppelen van onze erfenis als mens en daarboven uit te stijgen. Elke leven is een beproeving om te testen hoe ver we zijn ontwikkeld.
Waar gaat het naar toe ? Op den duur zal spiritualiteit steeds belangrijker worden voor mens omdat het de antwoorden gaat geven waar iedereen naar op zoek is. Elk mens heeft het onbewuste streven in zich om te zoeken naar zijn ware afkomst en het willen luisteren naar zijn innerlijke. Puur omdat het beter bij hem past en ook omdat we op den duur willen en ons hart willen volgen. Spiritualiteit geeft dat stukje invulling in ons allemaal waar we behoefte aan hebben.

De sluiers van God en de oerrassen

sluiers1

Het leven zoals iedereen het kent en ervaart hoort bij de 3e dimensie. Kenmerken zijn vooral het verdichte en fysieke bestaan op aarde. Heel materialistisch en op ego berust. Deze kenmerken zijn ook de reden waartoe de mensheid naar deze staat van bewustzijn is afgedaald. Ooit was de mensheid een ras dat juist heel spiritueel was en over goddelijke gaven beschikte. Het gaat verder terug dan de oermens zoals wij het kennen en zelfs ten tijde van de oermens waren er al beschavingen op aarde actief die in onze ogen heel spiritueel en geadvanceerd waren. Heel veel mensen kennen wel de namen Atlantis en Lemurië waar oerrassen van de mensheid destijds woonden maar die ten onder zijn gegaan. Niet al het leven toen was zoals het leven nu. We denken vrij aards en zien de mensheid als mens zoals die al jaren zou bestaan. Maar zo is het dus niet. Ook de mens heeft zijn ontwikkelingen moeten ondergaan.
Het eerste oerras bestond uit spirituele leven en was puur energetisch en bestond al op aarde toen deze nog bezig was aan het afkoelen als planeet om de zon. De berg Meru was het eerste stuk land wat uit deze oersoep kwam. De berg Meru wordt in het Hindoeisme en Boeddhisme als heilig beschouwd en gezien als het centrum van het fysieke, spirituele en metafysieke universum.
Het tweede oerras leefde op Hyperborea. Dit was een rijk wat meer in het noorden rondom de poolcirkel leefde. Destijds had het een tropisch klimaat omdat de aarde nog niet schuin ronddraaide om de zon. Hier leefden de Hyperboreans, een mythische ras. Zij planten zich voort doordat nieuw leven vanuit hunzelf groeide als een soort knop en tenslotte van hun afscheidde. Hun bestaan wordt verteld in door diverse Griekse geschriften uit de oudheid. Volgens esotorische geloof was Hyperborea in de Gouden Tijdperk van de aarde het polaire centrum van beschaving en spiritualiteit en is de mens niet ontstaan van een apen maar eerder gedevolueerd naar een lager bestaan door demonische krachten en invloed vanaf de Zuidpool.
Het derde oerras leefde in Lemuria. De Lemurians waren een donker ras en hun rijk lag vermoedelijk als eiland in de Indische Oceaan. De Lemurians kwamen ongeveer 15 miljoen jaar geleden als ras naar voren toe. Dat is in de tijd van de dinosaurussen. De Lemurians waren groter als de hedendaagse mens en de eerste drie subrassen planten zich voort door eieren te leggen. Daarna vermenigvuldigen zich net zoals wij het nu doen. Het Lemuriaanse rijk ging geleidelijk ten onder door onophoudelijke uitbarstende vulkanen. Ze verlieten hun rijk en vestigen zich in Afrika en Australië en de oorspronkelijke bewoners zijn veelal nakomelingen van het Lemuriaanse ras.
Het vierde oerras kwam 12.000.000 jaar geleden voort uit de vierde sub-ras van Lemuriaanse afkomst dat zich in Afrika vestigde. Dit volk werd volgens het verhaal geschapen door Manu, een lid van de Masters of Ancient Wisdom, een groep hoge verlichte wezens. Dit volk vestigde zich op een continent van eilanden dat wij als Atlantis kennen. Het Atlantis volk had een Mongoide uiterlijk. Zij leven nu voort in de Indiaanse ras, Mongoide ras en het Maleise ras. Er bestonden 7 subrassen : de Rmoahal, de Tlavati, de Toltec, de Turanian, de Semites, de Akkadians en de Mongolian. Het Atlantische rijk had zijn hoogtepunt toen de Toltec aan de macht waren. Dat was rond 1.000.000 jaar geleden. De beschaving was gestructueerd en men had een georganiseerd militaire macht. De mensen van Atlantis waren bekend met het werken met energie en rond 850.000 jaar geleden kwam men in aanraking met zwarte magie energie.
De mensen werden zelfzuchtig en materialistisch en er ontstond een strijd tussen zwarte magie energie en de positieve energie die door witte magiërs werd beoefend. Ruim 10.000 jaar na lange strijd tussen goed en kwaad ging Atlantis ten onder door aardbevingen. Het grootste deel van Atlantis, genaamd Ruta ging 850.000 jaar geleden ten onder. 270.000 jaar geleden ging het deel Daitya van Atlantis ten onder. Tijdens het begin van het Arische Ras ging tenslotte de laatste eilanden van Atlantis ten onder en 11.000 jaar geleden ging tenslotte Poseidonis ten onder. Dit deel is bekend bij ons als de zondvloed en ook dat Atlantis ten onder ging. Het overgrote deel van Atlantis was dus al ten onder gegaan.
Veel witte magiërs konden op tijd vluchten doordat ze telepatisch werden gewaarschuwd door de Masters van Ancient Wisdom. Het is bekend dat een deel terecht kwam in het oude Egypte.

Het vijfde oerras kwam ongeveer 100.000 jaar geleden voort uit het Atlantisch ras en wordt het Arische ras genoemd. Zij splitsen zich af van het Atlantische ras en vestigen zich o.a. in wat nu de Sahara is en de Gobi woestijn. De mensheid van nu is grotendeels van deze oerras afkomstig. Het Arische oerras waren lichte mensen. Het eerste subras waren de Hindoes en die vestigen zich in wat nu India was. Andere subrassen zijn de Arabieren, de Perzen, de Kelten en de Teutonen. Het zesde subras zal in de 21ste eeuw ontstaan in de Verenigde Staten. Het is een ras die gezegend is met paranormale gaven, spiritueel bewust zijn en zullen wijsheid en gevoel naar de mensheid brengen. De zesde oerras zal pas rond de 28ste eeuw op aarde ontstaan en het zevende oerras zal uit de laatste subras van de zesde oerras ontstaan. Volgens het esotorie zullen er dus 7 oerrassen op aarde ontstaan.
Het eerste leven was dus voornamelijk energie en spiritueel en de eerste oerrassen hadden de verlichte mensen hun goddelijke krachten en paranormale gaves. Men stond open voor de Goddelijke wereld. Men leefde ook langer dan nu. Men werd rond de 1.000 jaar oud. Maar langzaam maar zeker kwam het verval wat vooral in Atlantis bekend werd. De mens veranderde naar zijn huidige vorm. Het fysieke bestaan werd belangrijk en men werd materialistisch en zelfzuchtig. Men ging gebruik maken van zwarte magie energie en er ontstond strijd tussen negatief en positief. Dit was niet voorbestemd. De negatieve verandering waren zelfs een gevaar voor het gehele universum. Toen het einde van Atlantis naderde werd er vanaf hogere hand ingegrepen. Vanuit Goddelijke macht werd de mensheid omgeven door 25 sluiers die onze machten en krachten minimaliseerde. Onze zielskracht werd op aarde ontnomen en werd op de huidige manier van reincarnatie de spirituele groei strakker in de hand gehouden en zijn we langzaam weer bezig om ons te ontdoen van deze beperkingen. Maar het zal nog zeker enkele eeuwen duren voordat we als mensheid zover zijn.
De sluiers die door God zijn ingegeven zijn beperkingen die de huidige mens grotendeels met zich meedraagt. Alleen door spirituele groei en goddelijke realisatie kan men deze beperkingen ontgroeien.
De sluiers hebben betrekking op de volgende zaken : levensduur van de mens, voortplanting tussen soorten, spirituele krachten, veroudering, herinneringen van vorige levens, kennis over onze toekomst – parallele levens – ziel extensies, verbintenis aan ons fysiek lichaam, beperking van ons bestaan in de kosmos, dimensie van tijd en ruimte, enkelvoudige dimensionaliteit, beperking van 5 zintuigen, beperking van helderziendheid, beperking van psychische krachten, beperking van 3 lagere lichamen en materie, beperkingen op paranormale gaven, karma, vrije keuze van de mens, etc.
Door ons spiritueel te ontwikkelen kunnen wij de sluiers laten verwijderen en een deel zal ook verwijderd worden als je daar aan toe bent en als je het ook verdient. De sluiers zijn met een reden aangebracht en dwingen ons min of meer te werken aan onze ontwikkeling om zo terug naar God toe te groeien en God’s realisatie te verdienen als eigen vrije keus.

Fout is goed

fouten

We hanteren verschillende voorwaarden wanneer we iets goed vinden of iets fout. Als je op school zit krijg je cijfers die aanduiden hoe goed je het gemaakt hebt. Een 10 is foutloos en een 1 is waardeloos of een punt voor de moeite. Alle cijfers vanaf 6 is voldoende en als je zelfs op je examen allemaal zessen haalt, dan ben je geslaagd.
Dat betekent dat je minimaal 4 fouten mag maken of zelfs nog meer afhankelijk van de strafmaat die gesteld wordt. Strafmaat ? Ja, precies, de strafmaat bepaald eigenlijk hoe wij tegen fouten aankijken en hoezeer je dan gestraft wordt.
Als je iemand op straat neerslaat en je wordt gesnapt dan staat daar een strafmaat tegenover. De rechter bepaald in hoeverre deze hanteerbaar is en kijkt verder naar de omstandigheden. Volgens zijn interpretatie kan dat enkele maanden cel zijn of een boete of taak straf. Sommige straffen worden deels of volledig onvoorwaardelijk gegeven, waarbij je wel veroordeeld wordt maar dat je niet een straf krijgt mits je houd aan de regels. Anderzijds kijken we ook naar de schade die aangericht is. Als iemand zwaar mishandeld is dan mag je van uit gaan dat de straffen erger zijn dan iemand die niets aan heeft overgehouden aan de klap.
Als je fouten maakt op je werk dan kijkt men naar je verantwoordelijkheid, je functie en de gevolgen. Afhankelijk van wie je als leidinggevende hebt, hoe jij geliefd bent, wat de regels zijn op het werk, het beleid en andere factoren, kan het heel verschillend uitpakken of je wel of geen strafregel krijgt voor je fouten. We maken dus gebruik van verschillende richtlijnen voordat wij iets doen.
Ben je een hooggeplaatst persoon en maakt dan een fout, dan kan het gevolgen hebben voor je positie. Het is maar net wat de fout inhoudt en hoe zwaar er aan getild wordt. Zo kan je reputatie en je goede cv in één keer niets voorstellen en wordt je zonder pardon geslachtofferd. Waarom reken wij fouten zo zwaar aan ?
Geen enkel mens is 100 % foutloos en iedereen maakt fouten, maar een deel van de fouten willen wij niet accepteren en verliezen we vertrouwen in bepaalde personen. Je moet van goed vertrouwen zijn wil je anderen nog een kans geven maar als dezelfde fout nogmaals gemaakt wordt, dan zijn we onverbiddelijk.
Spiritueel gezien leren een deel van de mens juist van fouten. Als we inzien dat we fout zijn en dat kunnen ondervangen door beterschap, dan is het dat goed. Een ander deel leert pas als ze de straf moeten ondergaan en dan opent misschien hun ogen, komen de inzichten. Anderen leren niet van hun fouten en hun straffen en gaan maar door, door steeds in de fout te gaan. Dan is het toch zaak om verder te kijken waarom iemand steeds fouten maakt.
Fouten en straffen zijn dus leerprocessen waardoor er ruimte komt voor bezinning, inzichten, tijd om na te denken, verandering, loslaten, acceptatie, vergeving, liefde, vertrouwen etc. Dat geldt dus voor beide kanten.
Als iemand een fout maakt dan is het voor mij een signaal dat ik ook alert moet zijn, dat ik niet dezelfde fout maakt. Het is een reminder of een wake-up call. Verder maakt het me bewust omdat ik om anderen mensen geef, of ik het niet had voorzien of kunnen voorkomen. Ik kijk dan verder, zit daar een les achter ? of speelt er meer mee ?
Fouten horen bij ons. Onze maatschappij heeft een compleet strafrecht stelsel ontwikkeld in der loop de tijd om mensen op een manier te kunnen straffen. Hoewel iedereen vrijwel negatief kijkt als iemand fouten maakt mag je ook de andere kant op kijken. Het is een manier om mensen bewust te maken en een deel van mensen hebben het gewoon nodig. Anderzijds vinden er ook veel heftige zaken plaats waarbij niet direct strafmaatregel tegenover staat. Kijk maar eens in de landen waar oorlog woedt en waar complete anarchie heerst en de meest afschuwelijke zaken afspeelt. Ook deze zaken zijn toch leerprocessen die we zelf niet direct begrijpen.
Terug te komen op onze fouten. Fouten zijn dus niet verkeerd ook al staat er vaak consequenties tegenover. Leer kinderen van hun fouten en geef ze inzichten zodat je begrijpen wat de bedoeling is. Iemand straffen mag, maar doe het wel zo dat ze ervan kunnen leren. Ze mogen ervaren en voelen hoe het voelt wat ze gedaan hebben. Ego en onvoorwaardelijke liefde spelen hierbij zeker een rol. Als iemand zich door ego laat leiden dan kunnen fouten niet herkend worden of zelfs niet gezien als fouten. Vaak willen mensen gelijk hebben en dan verschuilen ze zich achter hun ego. Kan je iemand vergeven uit liefde, dan wil je een fout wel een keer met de mantel der liefde bedekken. Anderen zijn weer onverbiddelijk als iemand een fout maakt en dat schept toch ook weer slechte relaties.
Bij fouten is het goed om bewust te zijn hoe te handelen en ook verder te kijken wat we er van kunnen leren en of het datgene bereikt wat we allemaal willen bereiken. Kunnen we er van leren ?
Bij fouten speelt ook het vertrouwen een grote rol. Kunnen we iemand nog vertrouwen als degene een fout gemaakt heeft. Eigenlijk moet je het andersom kijken. Waarom vertrouw je iemand niet meer die een fout gemaakt heeft ? In zulke situaties mag je verder kijken en dan bedoel ik dus naar zijn verleden. Heeft ie eerder fouten gemaakt, doet ie zijn werk goed, heeft ie verder een goede staat van dienst, wat zijn de gevolgen, leert ie ervan, etc.
De meeste verliezen meteen hun vertrouwen in een persoon en kijken dan beperkt naar alleen de fout en niet verder naar de persoon zelf. Het zegt in eerste instantie ook iets over jezelf en is vaak een rationele overweging.
Maar als je de tijd neemt en alles rustig doorkijkt en op je gevoel afgaat dan willen we ons vaak genuanceerder opstellen. Oordeel dus niet te snel en kijk verder om er ook van te leren.
Besef geen mens is foutloos, iedereen maakt fouten, en fouten horen bij ons leven. We leren van fouten maken, dat zit in ons aard. De mensheid is groter geworden door fouten. Zo is het leven.

Emoties

emoties2

Iedereen heeft ze, emoties. De ene meer als de ander, tenminste, de ene duidt het sneller of vaker als de ander die introvert is, maar het innerlijk wel beleefd. Emoties laten ons zien hoe we iets ervaren en erop reageren. Elke mens heeft dezelfde emoties. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat innerlijk elk mens op aarde het op dezelfde manier beleefd alleen uiterlijk gezien zal je daar wel verschillen in aantreffen. Ook hoe mensen met emoties omgaan is heel verschillend en persoonlijk. Laten we zeggen dat bij iedereen de basis aanwezig is als mens.
De eerste emoties beleef je al bij je geboorte. Het geboren worden is al een traumatische gebeurtenis net als ons sterven. De overgang, terug naar de spirituele wereld gaat vaak ook niet altijd zonder emotionele ervaring gepaard. Emoties zijn een uiting van ons innerlijk beleven hoe we reageren op ervaringen en gebeurtenissen die we niet meteen kunnen begrijpen of aankunnen. Het is vaak de eerste reactie omdat we vaak niet weten welke houding we moeten aannemen en daarbij ons instinctieve gevoel het overneemt van ons rationele manier van denken. Iemand die heel rationeel is en verstandelijk bezig is, kan emotioneel heel kil overkomen, omdat deze zijn emoties niet meteen toont of erop reageert. Hoe wij emotioneel reageren is gebaseerd op eerdere ervaringen uit ons kindertijd, deels aangeboren en deels ook universeel bepaald. Belangrijk is hoe we daarna met emoties omgaan.
Emoties die niet goed verwerkt worden of die we niet aankunnen, worden door ons systeem opgeslagen. Deels omdat we het niet aankunnen en daarom als zelfbescherming onbewust worden gehouden, en ook deels omdat we het nog niet kunnen begrijpen. Deze emoties vormen elke keer een reflectie in je onderbewuste naar je bewustzijn toe zodat je bij volgende ervaringen steeds weer deze emotie naar boven haalt. Deels om je bewust te maken dat je zelf deze emotie blijft gebruiken en mag loslaten, en deels omdat we het aangeleerd hebben. We hebben letterlijk een programma gecreerd in ons systeem en die blijven we steeds gebruiken. Het is ook een les van ons om duidelijk te maken dat er iets met ons aan de hand is en dat opgelost mag worden. Als iemand steeds overdreven in huilen uitbarst als degene voelt dat iemand oneerlijk is geweest dan wordt dat verschillend opgepakt. De ene zegt dat die persoon overgevoelig is en de ander dat die persoon heel emotioneel is. Deels kan het zo zijn dat zo’n persoon hiermee geboren is of dat er iets in het verleden als kind gebeurt is waardoor deze persoon nu zo overdreven emotioneel wordt. Mogelijk dat er als kind iets aangedaan is wat als onrecht aanvoelde.
Emoties die niet goed verwerkt worden veroorzaken energetisch gezien blokkades in ons energiesysteem. Op chakra’s vormen energie blokkades en verder kunnen in je gehele energie systeem blokkades ontstaan waardoor je levensenergie geblokkeerd wordt of minder stroomt. Dit uit zich vaak in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid of echte lichamelijke kwalen. Als je er daar niet aan doet worden de klachten chronisch. Overbelasting van ons energie systeem kan je behoorlijk ziek maken. Emoties zijn hele krachtige energieen. Dat wordt vaak onderschat en hierdoor beseft men niet wat het kan aanrichten. Als men bewust was van de kracht van emotie dan zou men er heel anders tegen aan kijken. Lichamelijke klachten zijn bijna altijd signalen van ons emotioneel systeem dat er iets aan de hand is en dat aandacht nodig heeft en opgelost mag worden. In mijn studie naar emoties blijkt dat het emotioneel systeem en de beleving daarvan best complex is. Als je de boeken leest van Christiane Beerlandt over hoe zij beschrijft wat de emotionele achtergrond is van veel lichamelijke klachten dan pas wordt je bewust hoe verschillend emoties worden beleefd en hoe dat zich uit in lichamelijke klachten. We kennen nu zoveel verschillende lichamelijke klachten en als daarbij de benodige emoties erbij moet zetten, dan wordt de lijst wel heel lang.
Om emotionele blokkades op te lossen is het belang om daar bewust van te zijn. Het is een samenspel van begrijpen, accepteren, loslaten en bewustwording. Op deze manier kan een deel van de emotie al oplossen. Deels doen we dit al onbewust en kan dit proces jaren duren omdat we ook bewuster en wijzer worden. Maar veel mensen blijven in deze blokkades steken en komen niet verder. Een deel van de mensen zijn er bewuster mee bezig en volgen therapie en healingen om ervan af te komen. Het proces van emotionele blokkade is een bewustwordingsproces omdat het leerproces zodat we onszelf begrijpen waarom we de emotie hebben gecreerd en waarom we het gebruiken.
Emotionele blokkades beperken je als mens in je leven en in je groei als mens op alle vlakken. Het kan je beperken in je manier van leven, relaties, je werk, het uitoefenen van hobbies, je spirituele groei, etc. Eigenlijk zijn er zoveel redenen om daar wel mee aan de slag te gaan, want het doet zoveel goeds met je. Het constant negeren van signalen zal je niet verder brengen en eigenlijk steeds als een ballast met me meedragen. Probleem is ook dat sommige signalen alleen maar krachtiger worden en je dus meer last gaan bezorgen, ten teken dat er uiteindelijk wat aan gedaan moet worden. De meeste mensen zoeken hun vlucht in de medische wereld waarbij je medicijnen gaat gebruiken om de klachten te onderdrukken. Je komt hierdoor niet verder. En regelmatig hoor je ook dat niet meer helpt. Deels gebeurt dit omdat mensen niet bewust zijn of niet weten dat het te maken heeft met emoties en daar ook niet mee bezig zijn. Veel mensen begrijpen hun eigen emoties niet eens en zijn niet bewust hoe mee om te gaan. Het liefst drukt men het weg. Hierdoor leer je niet hoe hiermee om te gaan en te begrijpen wat er aan de hand is.
Wil je je emoties begrijpen ga er dan bewust voor zitten. Leer jezelf kennen hoe je echt bent en begrijp wat je emoties je willen zeggen. Als je dieper kijkt dan kom je vaak terug bij ervaringen uit je verleden.

Een deel van je emoties worden gevormd in je kindertijd. Als kind kan je veel emotionele ervaringen nog niet begrijpen en nog niet aan. Als er iets ergs gebeurt op jonge leeftijd heeft het vaak invloed hoe jij je later emotioneel gedraagt. De invloeden in je jonge leven zijn heel bepalend voor de rest van je leven. De invloeden van je ouders, broers, zusters en anderen in je jonge leven drukken al een stempel op het verdere verloop. Omdat je ook als persoon heel verschillend in elkaar steekt zal het ook per persoon verschillen hoe dit zich verder uit. Het is daarom zo belangrijk dat een kind in zijn jonge levensjaren goed wordt opgevoed, goed wordt begeleid door bewuste ouders en vooral veel liefde mag ervaren. Helaas ervaren veel kinderen dit niet en krijgen ze door te weinig emotionele contact met hun ouders, te weinig aandacht en liefde, veel stress en spanningen, de nodige ballast mee voor hun verdere leven. Deze ballast zal daarna ook je verder vormen en dat zal in je verdere leven de nodige lessen opleveren waarbij je constant aan herinnerd wordt wat er opgelost mag worden. Ervaringen en personen in je leven zullen je elke keer bewust proberen te maken dat er bepaalde zaken bij jezelf opgelost mag worden. Het levensproces waar je doorheen gaan is niets anders dan een wisselwerking van jou als persoon met de buitenwereld die op jou reageert hoe jij in elkaar steekt. Jij trekt datgene aan wat bij jou past en niet zozeer allemaal in positieve zin, maar ook negatieve zin. En vooral voor dat laatste mag je best meer aandacht aan besteden, want niets gebeurt voor niets. Het is een hele bewustzijnsproces waar we allemaal doorheen gaat, om ons te leren hoe we in elkaar steken, en ook om bewuster te worden.
Ik kan over dit onderwerp zoveel meer schrijven, deels omdat ik het als studie gebruikte voor mijn healings/therapie methodes en deels omdat zo belangrijk is in ons leven.

De waarheid

waarheid

Wat is waarheid ? Iedereen zoekt zijn gelijk in de waarheid. Waarheid is datgene waarin je gelooft, vertrouwd en wat voor de meerderheid als waar wordt aangenomen als waar geen gelijke tegenover staat. Waarheid is dus het enige wat telt, tenminste dat geldt voor velen. Een halve waarheid is geen waarheid.
Veel mensen zijn daar heel stellig in en slikken eigenlijk alles wat door hun als waarheid wordt voorgeschoteld volledig in en daar is geen speld tussenin te krijgen zonder eerst zelf te toetsen wat nu echt waar is. Veel kunnen we niet toetsen omdat we het gewoon weg zelf niet kunnen ervaren. Alles wat je op school leert is waar, tenminste in de tijd toen het allemaal gebeurde. Maar nu ik 40 jaar verder ben is datgene wat ik op school leerde deels al gedateerd en veranderd en ook de leerstof is met de tijd meegegaan. Kortom als ik nu weer naar school zou gaan dan zou veel lesstof voor mij heel nieuw zijn omdat de theorie door de praktijk weer is achterhaald.
De mens ontwikkeld zich ook snel en dus worden weer nieuwe mogelijkheden ontdekt en wordt onze kennis weer bijgespijkerd. Veel kennis is echter ook gebaseerd op veronderstellingen en theorie. Omdat de beste geleerden en wetenschappers daar achter staan en men van uit gaat dat deze het bijna zeker weten, wordt ook deze halve waarheid eigenlijk als waarheid aangenomen, totdat het tegendeel bewezen wordt. In de wetenschap wordt echter ook kennis grotendeels bepaald door bewijs. Als je het niet kan bewijzen dan is het ook niet waar. Daar zijn we ook heel stellig in totdat er andere methodes ontdekt worden die weer het tegendeel bewijzen. Eigenlijk weten we het nooit 100 % wat nu waar is en wat niet waar is, of een halve waarheid is.
Overal zit wel een deel geloof bij of vertrouwen. Dat hebben wij als mens ook nodig. We hebben waarheden nodig om ons vast te klampen, het geeft ons dus houvast in het leven en steun om daarop te bouwen. Waarheden is datgene wat ons deels zekerheid geeft in ons leven. Stel dat er niets zeker was in dit leven, hoe zouden wij dan in het leven staan ?
Het leven zou een chaos zijn, er zou angst heersen, oneerlijkheid plaatsvinden. Waarheid is dus nodig om onze leven in het gareel te houden.
Spiritualiteit in al in zijn vormen is gebaseerd op eigen ervaringen en wat we mogen aannemen. Hier valt er weinig te bewijzen en moet je op je eigen gevoel af gaan. Wetenschap en spiritualiteit gaan moeilijk samen omdat spiritualiteit eigenlijk verder gaat en op een heel ander niveau en vlak zit. Wetenschap is gebaseerd op kennis, ervaringen, het waarnemen en onze ratio. Spiritualiteit is gebaseerd op kennis, eigen ervaringen en het waarnemen op ons gevoel en het innerlijke weten. Samengaan van deze twee zou heel mooi zijn maar er zitten daarbij ook tegenstellingen.
Iemand die spiritueel is heeft ook zijn bevestigingen nodig, vaak vanuit onze innerlijk weten. We kunnen niet alles bevestigen maar moeten uitgaan van ons eigen vertrouwen. Dat is ook de kracht van de spiritualiteit. Het moet uit ons zelf komen. Wetenschap en spiritualiteit vormen toch de totale mens dus je moet als je het goed doet voor beiden openstaan. Spiritueel bezig zijn is goed, maar het is ook de bedoeling om de spiritualiteit in je dagelijkse leven te integreren.
De mens zelf is al vanaf zijn geboorte op zoek naar zijn waarheid. Iedereen vult het op zijn eigen wijze in, maar de waarheid zit eigenlijk al in je. Je weet het eigenlijk allemaal al, alleen diep in onze onderbewuste zit het verscholen om naar boven te komen als we daar klaar voor zijn. De waarheid kan je namelijk diep raken. Vooral als je je eigen waarheid gebaseerd hebt op zaken die ver van jouw waarheid af staan. Dan is de schok nog groter.
Het is als mens goed om je eigen waarheid te vormen, maar wel gebaseerd op een zuiver geweten, eigen vertrouwen, positiviteit en je niet altijd te laten leiden door de meerderheid of als kuddedier onbewust met iedereen meelopen. Door ervaringen uit je kindertijd, ego, emoties, angsten, onzekerheid en negatieve invloeden worden we ver van onze waarheid gehouden en is het de bedoeling dat we door healing/therapie, meditatie, vertrouwen, eigen ervaringen en andere positiviteit onze eigen waarheid gaan ontdekken zoals het echt is. Dat is een grote les die elke mens in zijn leven heeft. Veel mensen zullen echter verstrikt raken in de onwaarheden van het leven en zullen daar hun houvast aan hebben, maar niet iedereen is daar gelukkig mee. Je eigen waarheid gaat namelijk boven alles en toch zal er ergens iets in je wringen om dat vroeg of laat naar boven te halen.

De zin van het leven

zinvanhetleven

Ik denk dat iedereen dit wel eens afgevraagd te hebben en verder weten we het ook niet in te vullen wat nou precies de zin van het leven is. Vaak op moeilijke momenten als we het niet meer zien zitten ontgaat ons de zin van het leven of zelfs om verder te leven. Wat is nou precies de bedoeling van dit leven ?
Eigenlijk zijn we allemaal zoekende in dit leven. Onbewust weten en onbewust aangestuurd vanuit de kosmos worden wij in ons leven geconfronteerd met datgene om ons bewust te maken en ons naar de juiste richting te sturen. De lessen om te leren van onze confrontaties met anderen en vooral onszelf moeten ons de nodige inzichten te geven en ons onafhankelijk te maken van datgene wat in stand willen houden of datgene wat ons tegenhoud om verder te groeien. Angst, onzekerheid, twijfel en alle negatieve stemmingen kunnen ons tegenhouden dus we moeten ook deze zien te overwinnen. Veel van onze obstakels komen voort uit gebrek of tekort aan onvoorwaardelijke liefde en moeten vooral niet vergeten om ook van ons zelf te houden. Hiermee lossen we al een deel van onze problemen op.
We zeggen wel wat is de zin van ons leven, maar eigenlijk mag je de vraag andersom stellen : Heb jij zin in dit leven ?
Wat wil jij in dit leven doen ? Maak maar eens een lijstje van jouw verlangens, jouw wensen. Dit is niet verkeerd en als je goed luistert naar jezelf haal je je zuivere verlangens en wensen naar boven toe. Dit zijn datgene wat jouw hart vult en je zin geeft in dit leven. Lege verlangens en wensen geven je geen energie, geen vreugde en voegen niets toe aan jezelf. Naast datgene wat je zelf wil heb je ook een groepsgevoel. Je leeft met je familie, vrienden en collega’s in dit leven en iedereen voegt weer wat aan jouw leven toe. Wat voeg jij toe aan iemand anders ? Hou je van anderen ? Houden zijn van jou ? Heb je vrienden ? In deze tijd zijn veel mensen steeds meer individueler geworden. Dat komt ook door hun eigen spirituele groei en de mate waarin onze maatschappij mensen vereenzaamt en isoleert in sociale opzicht. Veel mensen voelen in zich in deze tijd eenzaam en verlaten. De behoefte aan anderen geeft ons ook zin in dit leven en als dat ontbreekt dan kan niet iedereen hiermee om gaan.
Ik heb zelf ook verlangens en behoeftes, maar door omstandigheden is het niet van de grond gekomen. Dit leidt tot frustaties, verdriet, teleurstellingen en eenzaamheid. Maar toch moet je alles onder ogen zien en proberen daar de rode draad in te vinden waarom het niet kan of wil gebeuren. Al vroeg wilde ik graag een gezin stichten, kinderen opvoeden en vader zijn. Door mijn eigen jeugd ervaringen, weinig liefde te mogen ervaren van mijn ouders kon ik zelf geen liefde geven en zouden mijn frustaties en negatieve emoties de overhand gaan voeren. Het zou me ongelukkig maken en veel verdriet bezorgen als ik een gezin zou beginnen voordat ik met mezelf aan de gang ga. Helaas ben ik nu op een leeftijd dat zulke wensen geen invulling meer zouden krijgen en realiseer ik de erfenis die ik vanuit mijn jeugd heb mogen krijgen mij alleen maar verdriet en frustaties hebben bezorgd. Ik moet helaas dingen uit het verleden accepteren en daar de lessen uit proberen te trekken. Ik heb me daar zelf voor opgeofferd en daar ook de lasten voor dragen. Niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen. De enige manier om hier door te komen is de onvoorwaardelijke liefde in jezelf te ontdekken en te gebruiken. Niets is krachtiger dan deze bijzondere vorm van zelf-potentieel die iedereen eigenlijk in het leven zoekt. Liefde lost zoveel zaken voor jezelf op dat we niet bewust zijn dat wij de sleutel eigenlijk al in eigen hand hebben, maar niet weten hoe het moeten gebruiken.
We moeten oppassen dat we onze zin van het leven niet verkeerd gaan invullen zoals velen het doen. Verkeerde verlangens, wensen, materialisme, ego, etc. want dat leidt ons naar de verkeerde richting of laat ons zelfs stilstaan.
Maar voordat we zover zijn moeten we bepaalde inzichten zelf verwerven door onze levensprocessen en bewust zijn van het feit waarom ervaringen en situaties gebeuren. Het besef in ons zelf moet groeien voordat wij zover zijn om datgene te accepteren en in te zien wat de echte oplossing in alles is. Dit noemen we spirituele groei.