waarheid

Wat is waarheid ? Iedereen zoekt zijn gelijk in de waarheid. Waarheid is datgene waarin je gelooft, vertrouwd en wat voor de meerderheid als waar wordt aangenomen als waar geen gelijke tegenover staat. Waarheid is dus het enige wat telt, tenminste dat geldt voor velen. Een halve waarheid is geen waarheid.
Veel mensen zijn daar heel stellig in en slikken eigenlijk alles wat door hun als waarheid wordt voorgeschoteld volledig in en daar is geen speld tussenin te krijgen zonder eerst zelf te toetsen wat nu echt waar is. Veel kunnen we niet toetsen omdat we het gewoon weg zelf niet kunnen ervaren. Alles wat je op school leert is waar, tenminste in de tijd toen het allemaal gebeurde. Maar nu ik 40 jaar verder ben is datgene wat ik op school leerde deels al gedateerd en veranderd en ook de leerstof is met de tijd meegegaan. Kortom als ik nu weer naar school zou gaan dan zou veel lesstof voor mij heel nieuw zijn omdat de theorie door de praktijk weer is achterhaald.
De mens ontwikkeld zich ook snel en dus worden weer nieuwe mogelijkheden ontdekt en wordt onze kennis weer bijgespijkerd. Veel kennis is echter ook gebaseerd op veronderstellingen en theorie. Omdat de beste geleerden en wetenschappers daar achter staan en men van uit gaat dat deze het bijna zeker weten, wordt ook deze halve waarheid eigenlijk als waarheid aangenomen, totdat het tegendeel bewezen wordt. In de wetenschap wordt echter ook kennis grotendeels bepaald door bewijs. Als je het niet kan bewijzen dan is het ook niet waar. Daar zijn we ook heel stellig in totdat er andere methodes ontdekt worden die weer het tegendeel bewijzen. Eigenlijk weten we het nooit 100 % wat nu waar is en wat niet waar is, of een halve waarheid is.
Overal zit wel een deel geloof bij of vertrouwen. Dat hebben wij als mens ook nodig. We hebben waarheden nodig om ons vast te klampen, het geeft ons dus houvast in het leven en steun om daarop te bouwen. Waarheden is datgene wat ons deels zekerheid geeft in ons leven. Stel dat er niets zeker was in dit leven, hoe zouden wij dan in het leven staan ?
Het leven zou een chaos zijn, er zou angst heersen, oneerlijkheid plaatsvinden. Waarheid is dus nodig om onze leven in het gareel te houden.
Spiritualiteit in al in zijn vormen is gebaseerd op eigen ervaringen en wat we mogen aannemen. Hier valt er weinig te bewijzen en moet je op je eigen gevoel af gaan. Wetenschap en spiritualiteit gaan moeilijk samen omdat spiritualiteit eigenlijk verder gaat en op een heel ander niveau en vlak zit. Wetenschap is gebaseerd op kennis, ervaringen, het waarnemen en onze ratio. Spiritualiteit is gebaseerd op kennis, eigen ervaringen en het waarnemen op ons gevoel en het innerlijke weten. Samengaan van deze twee zou heel mooi zijn maar er zitten daarbij ook tegenstellingen.
Iemand die spiritueel is heeft ook zijn bevestigingen nodig, vaak vanuit onze innerlijk weten. We kunnen niet alles bevestigen maar moeten uitgaan van ons eigen vertrouwen. Dat is ook de kracht van de spiritualiteit. Het moet uit ons zelf komen. Wetenschap en spiritualiteit vormen toch de totale mens dus je moet als je het goed doet voor beiden openstaan. Spiritueel bezig zijn is goed, maar het is ook de bedoeling om de spiritualiteit in je dagelijkse leven te integreren.
De mens zelf is al vanaf zijn geboorte op zoek naar zijn waarheid. Iedereen vult het op zijn eigen wijze in, maar de waarheid zit eigenlijk al in je. Je weet het eigenlijk allemaal al, alleen diep in onze onderbewuste zit het verscholen om naar boven te komen als we daar klaar voor zijn. De waarheid kan je namelijk diep raken. Vooral als je je eigen waarheid gebaseerd hebt op zaken die ver van jouw waarheid af staan. Dan is de schok nog groter.
Het is als mens goed om je eigen waarheid te vormen, maar wel gebaseerd op een zuiver geweten, eigen vertrouwen, positiviteit en je niet altijd te laten leiden door de meerderheid of als kuddedier onbewust met iedereen meelopen. Door ervaringen uit je kindertijd, ego, emoties, angsten, onzekerheid en negatieve invloeden worden we ver van onze waarheid gehouden en is het de bedoeling dat we door healing/therapie, meditatie, vertrouwen, eigen ervaringen en andere positiviteit onze eigen waarheid gaan ontdekken zoals het echt is. Dat is een grote les die elke mens in zijn leven heeft. Veel mensen zullen echter verstrikt raken in de onwaarheden van het leven en zullen daar hun houvast aan hebben, maar niet iedereen is daar gelukkig mee. Je eigen waarheid gaat namelijk boven alles en toch zal er ergens iets in je wringen om dat vroeg of laat naar boven te halen.

Advertenties